Doel

Stöd²


Is een vzw waar kinderen en jongeren in hun eigenheid centraal staan. Een veilige plaats omgeven en verbonden met de natuur, een plaats waar iedereen zich kan ontplooien, maar ook even kan terugtrekken in de cocon die de natuur ons te bieden geeft. We willen hen alle kansen bieden maar ook hun gezin, hun vrienden, hun omgeving.


we werken vanuit een laagdrempelige inclusie visie samen met kinderen, jongeren en gezinnen en dit steeds in ( de nabijheid van ) de natuur.

Voor wat kan je bij ons terecht


Kinderen, jongeren en gezinnen :

- Inclusiekampjes voor alle leeftijden.

- Blotevoetenpad

- Belevingskampjes

- Snoezelbos

- Beleving met dieren

- Belevingsfestival

- Kansprojecten voor jong volwassenen in een zoekende situatie. 


Vzw's

- Wij ondersteunen vzw die werkzaam zijn in het jeugd en jongerenwerk.

- Kampplaats omringt door de natuur.

- Samenwerking in het jeugdwerk

- Steunpunt